Bg / En

За нас

Училища за чужди езици АЛЕКСАНДЪР е организация, която се занимава с чуждоезиково обучение от 1966 година и днес е една от най–големите и развиващи се вериги от училища по света. Уверени и последователни предлагаме цялостни решения, засягащи образователната сфера и най-вече езиковите услуги в цял свят, а от 2004-та година и в град Бургас.

Хиляди ученици поверяват чуждоезиковото си обучение на нас. Те могат да се възползват и от допълнителните образователни услуги, които предлагаме - летни лагери, програми за езиково-културен обмен, индивидуални консултации при кандидатстване в чужбина и други.

Годините опит и професионализъм ни дават увереност да гледаме напред към бъдещето и запазим целите си за цялостна организация в системата на нашите училища и най-вече да предлагаме на нашите ученици обучението, което те заслужават.

Създадени с основна цел да осигурят и поддържат висок стандарт на обучение по английски основните дейности на училища Александър обединяват следните области:


1/ Качествено обучение по чужди езици, организирано чрез разнообразие от курсове съобразно възрастта и нуждите на нашите ученици.


2/ Разработка и прилагане на традиционни и иновационни методи на преподаване в съответствие с най-новите световни тенденции в областта, както и с нуждите на съвременните ученици.


3/ Култивиране и развитие у нашите ученици на толерантност към културните, етническите и религиозните различия между хората.


4/ Стимулиране и развиване на уменията на учениците да използват различни техники на учене, както и на техните творчески способности, чрез различни игри, проекти за мотивация  и други дейности извън рамките на учебната програма.


Образователната верига разполага с учебни бази в цялата страна, с над 5000 обучаеми всяка година. Учебните програми са разработени в сътрудничество с водещи образователни институции. Училища Александър използват предимствата на натрупания експертен опит и още от основаването си през 1966 се отличава с качеството на предлаганите услуги в сферата на чуждоезиковото обучение в България. Успехът на нашите ученици на международно признатите езикови изпити е неоспоримо доказателство за изключително високите стандарти на преподаване в системата на училища Александър.