Bg / En

Regular Courses

Целогодишно многостепенно обучение с продължителност от 5 до 8 години за деца, ученици и възрастни за усвояване на определен за съответното ниво материал.  Академичната програма във всички езикови нива е с цел натрупване на дълготрайни и академични познания по езика. Система за мотивация и самооценка. Многообразие от съпътстващи обучението програми, обогатяващи езиковата и обща култура на учениците.